تلفن ثایت:22713228
تلفن همراه مدیر:09120307109
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:035364424
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-وليعصر -بازار تجريش- کوچه مسجد- پاساژ سامعي


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات