تلفن ثایت:74021000
تلفن همراه مدیر:09121488613
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467240453
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - بلوار ارتش - ميني سيتي - کوي بهاران - بن بست نسترن


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات