تلفن ثایت:22410083
تلفن همراه مدیر:09121573545
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467690784
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - ولنجک - خیابان 14 - ساختمان وفا پ28


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات