تلفن ثایت:28111101
تلفن همراه مدیر:09121396469
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467655900
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - قیطریه - نبش کوچه ذاکری


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات