تلفن ثایت:22726818
تلفن همراه مدیر:09127699308
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467614290
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - ابتداي خيابان وليعصر - ساختمان وليعصر - پلاک 3094 - طبقه 3 - واحد 15


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات