از سال 1376 فعاليت آغاز گرديده و واقع در خيابان ولي عصر ابتداي خيابان شهيد فياضي( فرشته ) پلاك 101 تلفن 22669090

تلفن ثایت:22669090
تلفن همراه مدیر:09126131361
تلفن همراه مدیر2:0.9121112368
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466826417
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان وليعصر - خيابان شهيد فياضي ( فرشته )


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات