تلفن ثایت:22812762
تلفن همراه مدیر:09121307827
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467645489
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش- کامرانیه جنوبی - خیابان بیات - کوچه نادر - کوچه فرمان فرمایان پ2


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات