تلفن ثایت:22732100
تلفن همراه مدیر:09127300094
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467327116
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:میدان تجريش - ابتدای خيابان وليعصر - جنب بانک توسعه صادرات- پلاک3094-طبقه اول


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات