تلفن ثایت:26102614
تلفن همراه مدیر:09121780478
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467672995
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - خیابان پاسدارانشمالی - سه راه اقدسیه - ساختمان اطلس مال


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات