تلفن ثایت:26123135
تلفن همراه مدیر:09123333143
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467645693
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجریش پاسداران شمالی پائین تر ازسه راه اقدسیه سمت راست


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات