تلفن ثایت:22810003-4
تلفن همراه مدیر:09122584743
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467656132
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - نیاوران - روبروی پمپ بنزین - نبش کوچه منائی - مغازه دوم شرقی


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات