تلفن ثایت:22419065
تلفن همراه مدیر:09121453531
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:120697798
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شمیران -تجریش -ولنجک - خیابان دانشجو- مرکز خرید ولنجک- طبقه اول


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات