تلفن ثایت:26254631
تلفن همراه مدیر:09121144828
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0463302391
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:چهار راه فرمانیه-مجتمع تجاری اداری آرتمیس- طبقه ۱۰-واحد۲


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقاداتمدیریت: مهندس مهدی نجفی(مسئول کمیسیون فنی و آموزش،مسئول اجرایی ساماندهی مشاورین املاک شمیرانات)