لوگو
logo
مدیریت: غلامرضا قاسمي فر
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : الهيه

تلفن ثابت:22232500
تلفن همراه مدیر:9121451943
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجريش -پل رومي-خيابان استانبول-خيابان شهيدآقابزرگي
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات