تلفن ثایت:22807031
تلفن همراه مدیر:9121382359
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:9121382359
شماره پروانه:0367307989
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:سید علی اکبر کاظمی شریعت پناهی
نام مستعار مباشر:
آدرس:پاسداران شمالی - پایین تر از سه راه اقدسیه - پلاک 752 املاک زمردی


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات