تلفن ثایت:22440826
تلفن همراه مدیر:09123157495
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خيابان شهيد موحد دانش (اقدسيه)-بلوار اوشان-گلزار شرقي-شهرک دانشگاه-کوچه شمشاد


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات