تلفن ثایت:22283050
تلفن همراه مدیر:09123134953
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467258011
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - اقدسيه - موحد دانش - پاساژ صدف واحد 14


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات