سابقه دفتر از زمان جواز مي باشد ولي سابقه كار ما از سال ١٣٩١ در منطقه يك مي باشد ،

تلفن ثایت:26131319
تلفن همراه مدیر:09121767688
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467185059
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجريش - خيابان پاسداران شمالي - خيابان شهيد موحد دانش (اقدسيه) - ساختمان نارسيس


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات