تلفن ثایت:22291515
تلفن همراه مدیر:09121131880
تلفن همراه مدیر2:09121542924
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:225
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:ميدان تجريش- خيابان پاسداران- خيابان اقدسيه- نبش کوچه نسيم


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات