تلفن ثایت:22292376
تلفن همراه مدیر:09121371932
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران - تجريش-پاسداران شمالي- نرسيده به اقدسيه- جنب پمپ بنزين


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات