تلفن ثایت:22295607
تلفن همراه مدیر:09122348919
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:09188525324
شماره پروانه:0467415082
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:غلامحسین تکلو
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - ميدان ارتش - موحد دانش - اقدسيه - جنب مسجد امام جعفر صادق


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات