تلفن ثایت:26111115
تلفن همراه مدیر:09122210021
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467195598
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان پاسداران شمالي -بعداز خيابان موحد دانش (اقدسيه) -جنب پمپ بنزين پلاک 738


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات