تلفن ثایت:22287671
تلفن همراه مدیر:09122902367
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش -پاسداران شمالي-پايين تر از سه راه اقدسيه - طبقه همکف‌ -واحد شمال شرقي


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات