تلفن ثایت:22281575
تلفن همراه مدیر:09125982638
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467753644
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خیابان پاسداران شهید موحد دانش پاساژ صاحبقرانیه پلاک96 طبقه همکف واحد 11


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات