تلفن ثایت:22736504
تلفن همراه مدیر:09124758770
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران تجريش فرمانيه غربي-ايستگاه زيبا-نبش آبکوه يکم-جنب مسجدامين اله


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات