تلفن ثایت:22206720
تلفن همراه مدیر:09121332449
تلفن همراه مدیر2:09121136620
تلفن همراه مباشر:09121144277
شماره پروانه:0377
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:امید مشک فروش
نام مستعار مباشر:
آدرس:فرمانیه- بلوار اندرزگو- پلاک 62- طبقه دوم


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات