تلفن ثایت:26452063-26452064
تلفن همراه مدیر:09122437821
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466874139
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - بلوار امدرزگو - خيابان شهيد لواساني(فرمانيه)-پاساژ کوهستان


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات