تلفن ثایت:02122240001
تلفن همراه مدیر:09121882821
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:09123719725
شماره پروانه:0050180392
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:سیامک فیض فر
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش خ فرمانیه،خ شهید مهدی‌زاده،


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات