بیش از 15 سال سابقه کاری در زمینه املاک

تلفن ثایت:22209988
تلفن همراه مدیر:09121160685
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:873
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش اندرزگو روبروي بلوار کاوه نبش کوچه احمدي ساختمان کيميا -


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات