تلفن ثایت:22293737
تلفن همراه مدیر:09121769999
تلفن همراه مدیر2:09121769999
تلفن همراه مباشر:09121769999
شماره پروانه:0050179566
سال دریافت مجوز:1380
نام مستعار مدیر:امیر هوشنگ مشهدی اسدالهی
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران تجريش پاسداران شمالي- بالاتر از فرمانيه، مقابل پمپ بنزين صاحبقرانيه-


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات