تلفن ثایت:22801550-1
تلفن همراه مدیر:09121131082
تلفن همراه مدیر2:09376967198
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467325373
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-خيابان شهيد لواساني(فرمانيه)-جنب بيمارستان فرمانيه


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات