تلفن ثایت:22280536
تلفن همراه مدیر:09121207626
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان پاسداران شمالي- پائين‌تر از ميدان فرمانيه- روبروي نارنجستان ششم


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات