15 سال سابقه فعاليت در منطقه ١

تلفن ثایت:22233623
تلفن همراه مدیر:09123005440
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466367878
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:فرمانيه - بلوار شهيد اندرزگو - خيابان صالحي جنوبي


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات