تلفن ثایت:22694511
تلفن همراه مدیر:09128474467
تلفن همراه مدیر2:09128474467
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - بلوار شهيد اندرزگو - بن بست شهيد طاهر سالاري


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات