تلفن ثایت:22666775
تلفن همراه مدیر:09124892239
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجريش خ وليعصر، خيابان زعفرانيه ، خ مقدس اردبيلي بعد از چهارراه پسيان


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات