تلفن ثایت:22738211
تلفن همراه مدیر:9123057515
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش خيابان وليعصر،‌ابتداي سه راه زعفرانيه، مجتمع تجاري زعفرانيه، ،‌واحد7


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات