تلفن ثایت:22171471
تلفن همراه مدیر:09126059256
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خيابان وليعصر(عج)- زعفرانيه- بلوار ساسان- بن بست بهار-نبش ياس واحد 2


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات