تلفن ثایت:22406112
تلفن همراه مدیر:9125445441
تلفن همراه مدیر2:ندارد
تلفن همراه مباشر:ندارد
شماره پروانه:0466924062
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:ندارد
نام مستعار مباشر:ندارد
آدرس:تجريش - خيابان وليعصر(عج) - خيابان شهيد فلاحي (زعفرانيه) - خيابان مقدس اردبيلي - نبش فرخ - ساختمان فرخ


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات