تلفن ثایت:22430100
تلفن همراه مدیر:09121397397
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467527240
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - خیابان ملکی(سعدآباد)- نبش بن بست اول - طبقه دوم غربی


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات