تلفن ثایت:22718920
تلفن همراه مدیر:09121026373
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0386042317
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خيابان وليعصر(عج)- باغ فردوس- بعد از خيابان رامکوه- خيابان طاهري


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات