تلفن ثایت:22400555
تلفن همراه مدیر:9021553655
تلفن همراه مدیر2:09121553655
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467629598
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - زعفرانيه - تقاطع خيابان اعجازي و فلاحي - ساختمان امين


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات