تلفن ثایت:26801040
تلفن همراه مدیر:09121203913
تلفن همراه مدیر2:09121231554
تلفن همراه مباشر:09121231554
شماره پروانه:0460721296
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:سامان پور داور
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - زعفرانيه - خيابان پسيان - خيابان ماکويي پور جنوبي


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات