اطمینان درخرید - سرعت در فروش

تلفن ثایت:22420008
تلفن همراه مدیر:09391004014
تلفن همراه مدیر2:09124897422
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0468025665
سال دریافت مجوز:1401
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:زعفرانيه - بلوار بهزادي - کوچه بهار - نبش یاس - طبقه 1 - واحد 3


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات