تلفن ثایت:22717720
تلفن همراه مدیر:09122162777
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:50183854
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شمیران -تجریش- خ ولیعصر -نبش زعفرانیه -مرکز خرید زعفرانیه- واحد3


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات