تلفن ثایت:22747039
تلفن همراه مدیر:09123468535
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466974708
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش -خيابان وليعصر - خيابان شهيد فلاحي ( زعفرانيه)- خيابان مقدس اردبيلي - روبروي فرمانداري - زنگ ۱۴ واحد۹


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات