لوگو
logo
مدیریت: حاجي آقا صفرعلي مرداني
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : پارسيان

تلفن ثابت:22738325
تلفن همراه مدیر:09122216646
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش -خيابان شهيد باهنر(نياوران)-خيابان مژده (شهيد مقدسي)-
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات