تلفن ثایت:22292203 - 26104011
تلفن همراه مدیر:09121231132
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466243173
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:نیاوران، خيابان باهنر، بعد از چهارراه کامرانيه، مجتمع نارون، طبقه سوم اداری، واحد 303


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات