تلفن ثایت:22700911
تلفن همراه مدیر:09123882974
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0466564868
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش- خيابان دزاشيب خيابان عمار ساختمان نياوران پارک


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات