لوگو
logo
مدیریت: حسين جابري نژادطسوج
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : کيان

تلفن ثابت:26855330
تلفن همراه مدیر:09123368228
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:09123368228
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:یزدان جابری نژاد طسوج
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان وليعصر - خيابان شهيد باهنر(نياوران)- خيابان مقدسي - خيابان محمود احمدي زماني شرقي - کوچه احسان
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات