تلفن ثایت:22801230
تلفن همراه مدیر:9121241116
تلفن همراه مدیر2:09121395535
تلفن همراه مباشر:09121395535
شماره پروانه:978
سال دریافت مجوز:1392
نام مستعار مدیر:علی میمند
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-خيابان شهيد باهنر( نياوران)- کوچه پونک


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات